Nederlandse taallessen

De Nederlandse taal leren? Start snel bij Taalschool Zeeland !

Taalschool Zeeland is -als onderdeel van PIBLW-Reïntegratie & Inburgering- een ervaren taalaanbieder in heel Zeeland, gecertificeerd door het keurmerk Blik op Werk en partner in het Taalakkoord Zeeland. Meer dan 20 jaar ervaring in het geven van Nederlandse les aan anderstaligen staan borg voor heel veel kwaliteit. Deze kwaliteit wordt verder versterkt door het werken met vaste, zeer ervaren en uitstekend gekwalificeerde docenten. Deze zijn allemaal in het bezit van het erkende diploma NT2-docent!

Maatwerk trajecten zijn ons uitgangspunt, dat werkt immers altijd het best. Het individu staat bij ons altijd centraal. Iedere cursist heeft zijn of haar eigen behoeften. Het is onze kracht om daarvan uit te gaan bij het opzetten van het individuele leertraject. Afgestemd dus op de individuele wensen en mogelijkheden van de cursist.

Bent u onlangs in Nederland komen wonen voor uw werk, studie of voor verblijf bij uw partner, dan wilt u vast en zeker zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren beheersen. Zowel het spreken, het luisteren, het lezen en het schrijven zijn de vaardigheden die in ons aanbod vertegenwoordigd zijn, maar u bepaalt waar de nadruk op moet liggen. Afhankelijk van waar u de taal voor nodig heeft en welk niveau u wilt bereiken.

Natuurlijk is het ook belangrijk om de gewoonten en gebruiken van het land en de regio te kennen. Daarom besteden we ook daaraan veel aandacht. Zodat u snel kunt integreren in de nieuwe woonomgeving en u zich daar snel in thuis voelt!

De taal leren doe je om beter te kunnen functioneren in de maatschappij, in het verenigingsleven en op het werk. Taalschool Zeeland helpt je daarbij optimaal. De combinatie bepaal je zelf. Taal en sociaal leven, taal en werk (per sector richten we ons dan ook op de specifieke vaktaal), taal en studie, een combinatie van allemaal?  U bepaalt, wij verzorgen het traject daartoe!

Bij Taalschool Zeeland bent u aan het goede adres voor uw Taaltraject op alle niveaus. Wij bieden heel veel mogelijkheden. Zo hebben we klassikale lessen (maximaal 15 personen), groepslessen (6 tot 8 personen), maar ook individuele lessen zijn mogelijk. De lessen worden overdag gegeven, maar ook in de avonden. En van 1 keer per week tot 8 dagdelen per week.

En natuurlijk werken wij up-to-date. In al onze trajecten gaan we uit van ‘blended learning’, deels uit het boek, deels via e-learning en deels in de praktijk. Dat zorgt voor het beste effect en het meest doelmatige traject. En daarmee kunt u ook zelf het tempo bepalen, door thuis en op het werk meer of minder te werken aan de taal.

Geïnteresseerd geraakt in onze aanpak?

Neem vrijblijvend contact met ons om de mogelijkheden te bekijken en het voor u passende traject te bespreken.

Online taallessen

Taalschool Zeeland biedt nu ook lessen op afstand aan. U hoeft niet meer naar de leslocatie te komen, u werkt gewoon van thuis uit. U geeft zelf aan wat u behoeften zijn en het traject wordt daar op gebaseerd.

U heeft contact met een vaste docent, maar maakt uw opdrachten thuis en bespreekt deze vervolgens met de docent. In overleg wordt gekozen voor een boek/methode, welke altijd een portal-optie heeft voor digitale verwerkingsopdrachten naast de opdrachten in het boek..

Het contact met de docent verloopt via video-bellen, whatsapp en mail.  Ook kan de docent af en toe op afspraak bij u langs komen of kan een afspraak gemaakt worden op een locatie in uw woon- of werkomgeving.

Het traject kan eventueel worden afgerond met deelname aan een examen (Inburgering of Staatsexamen), of u ontvangt een deelnamecertificaat met vermelding van het behaald niveau van Taalschool Zeeland.

Bel/mail voor meer informatie!

Voor bedrijven:

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte volledig naar uw wensen en behoefte.
Ook “in-company” mogelijk, op uw locatie of op één van onze locaties.

————————————————————————————————————————

English:

Taalschool Zeeland is an experienced language provider throughout Zeeland, certified by  “Blik op Werk”  with a quality mark and partner in the Zeeland Language Agreement.  More than 20 years of experience in teaching Dutch to non-Dutch speakers guarantees a great deal of quality. This quality is further enhanced by working with permanent, highly experienced and highly qualified teachers. These are all in possession of the recognized NT2 teacher diploma!

Customized processes are our starting point as that always works the best. The individual is always central to us. Every student has his or her own needs. It is our strength to start from this when setting up the individual learning path, thus aligned with the individual wishes and possibilities of the student. If you have recently come to live in the Netherlands for work, study or for a stay with your partner, you certainly want to learn the Dutch language as quickly as possible. Speaking, listening, reading and writing are the skills that are represented in our offer, but you determine yourself what the emphasis should be, so it depends on what you need the language for and what level you want to reach. It is, of course, also important to know the habits and customs of the country and the region. That is why we also pay a lot of attention to this part and to help you to fast integrate into the new living environment and feel at home quickly! Learning the language is in order to function better in the society, in the social environment  and at work. Taalschool Zeeland helps you in the best way with this. You determine the combination yourself. Language and social life, language and work (we therefore focus on the specific professional language per sector), language and study, a combination of all? You decide, we provide the process for that!

At Taalschool Zeeland you are at the right address for your Language path at all levels. We offer many options. For example, we have class lessons (maximum 15 people), group lessons (6 to 8 people), but individual lessons are also possible. The lessons are given during the day, but also in the evenings, and from 1 time per week to 8 half-days per week. We work up-to-date. In all our trajects we use “blended learning”, partly from the book, partly via e-learning and partly in practice. This ensures the best effect and the most efficient process. And with that you can also determine the pace yourself, by working more or less on the language at home and at work. 

Are you interested in our way of teaching? You can contact us to discuss the possibilities to realize a customized learning path.


Taalschool Zeeland is partner of Expat Center Zeeland: https://www.expatcenterzeeland.com

Contact

Bellen kan via:
0115 610905
e-mail: info@piblw.nl

Copyright © Alle Rechten Voorbehouden door PIBLW Disclaimer

Adres

Postbus:
393
4530 AJ Terneuzen