Re-integratie

Begeleiding, coaching en training.

2e Spoor of outplacement

PIBLW-Reïntegratie heeft vanaf 1991 een groot netwerk van bedrijven opgebouwd in de regio Zeeland/West-Brabant. Op basis van dat netwerk en de persoonlijke aandacht van onze personal coaches weten wij hoge plaatsingspercentages te realiseren. Maar wel met respect voor de wensen, de competenties en de beperkingen van de te plaatsen persoon.

PIBLW biedt begeleiding van werk naar werk ( outplacement ), begeleiding bij arbeidsongeschiktheid voor eigen werk naar ander passend werk (2e Spoor) en begeleiding van uitkering naar werk.

In elk traject speelt individueel maatwerk de boventoon. Het doel bij PIBLW-Reïntegratie is altijd de klant in zo kort mogelijke tijd op de best mogelijke arbeidsplaats te krijgen. Alles in goed overleg en op basis van wederzijds respect.

Het traject wordt bekostigd door uw (ex-)werkgever, de verzekeraar of de uitkeringsinstantie (UWV of gemeente).

Werktraining

Voor mensen met een arbeidsbeperking, weinig of geen passende werkervaring hebben wij een gevarieerd  aantal leerwerkbedrijven opgezet. Zo hebben we diverse  Klus- en Groendiensten, een schoonmaakdienst, een strijkservice en diverse kringloopwinkels met eigen transport-, reparatie- en verkoopteams.

Binnen deze leerwerkbedrijven krijgt de deelnemer de kans zijn of haar mogelijkheden en talenten te ontdekken, een nieuwe ritme op te bouwen en ervaring op te doen. Ieder in zijn of haar eigen tempo en fysieke en psychische mogelijkheden. De werkzaamheden die worden verricht zijn stuk voor stuk maatschappelijk verantwoord.

Het doel is de verdere ontplooiing van het individu om uiteindelijk door te stromen naar regulier betaald werk of eventueel een vervolgtraject.

Contact

Bellen kan via:
0115 610905
e-mail: info@piblw.nl

Copyright © Alle Rechten Voorbehouden door PIBLW Disclaimer

Adres

Postbus: 393 4530 AJ Terneuzen