Producten

Re-integratie, Werktraining, Inburgering en Taalschool Zeeland

Re-integratie, Werktraining, Inburgering en Taalschool Zeeland bestaan uit:

Het begeleiden van personen die om welke reden dan ook ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een (nieuwe) baan. Dat kan vanuit een ziektetraject (Wet Verbetering Poortwachter 2e Spoor), outplacementtraject of een werkloosheidstraject.

Belangrijkste instrumenten die wij hanteren:

 • individuele coaching
 • sollicitatiebegeleiding
 • aanbodversterking door scholing/training
 • praktijkplaatsing/proefplaatsing
 • aanbodgerichte bemiddeling
 • eigen detacheringsmogelijkheden

Inburgeringswet 2013

Als voorbereiding op het Inburgeringsexamen (A2-niveau) kunt u bij ons terecht voor de taallessen (NT2-onderdelen Spreken, Luisteren, Lezen en Schrijven), lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Wij hebben trajecten op alle niveaus, van Alfabetisering t.e.m. Staatsexamen-I.

Aan het eind van het traject moet het examen worden afgelegd, al deze onderdelen moeten daarvoor voldoende zijn. Voor het traject Alfabetisering kan vaak een ontheffingstoets worden aangevraagd.

Het inburgeringsexamen wordt volledig in Terneuzen afgenomen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Inburgeringswet 2021

Vanaf januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering (2021) in werking getreden. In deze wet worden 3 routes onderscheiden:

-de Z-route

-de B1-route

-de Onderwijsroute.

 

Bij PIBLW kunt u terecht voor de Z-route en de B1-route. De Onderwijsroute kunnen wij helaas niet aanbieden.

 

De Z-route is bedoeld voor inburgeraars die niet zijn gealfabetiseerd of die veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Dit wordt bepaald door een Leerbaarheidstoets die de gemeente zal afnemen. Zowel voor statushouders als voor andere inburgeringsplichtigen.

Als u een traject Z-route gaat volgen, dan moet u 800 uur NT2-lessen (incl. KNM) volgen én 800 uur praktijk (stage, vrijwilligerswerk of betaald werk). Het traject wordt afgesloten door een eindgesprek bij de gemeente.

 

Als de Leerbaarheidstoets bij de gemeente uitwijst dat u wel goed leerbaar bent en de taal snel kunt leren, dan zijn er twee opties: de B1-route of de Onderwijsroute.

 

De B1-route leidt op naar het inburgeringsexamen op B1-niveau (Staatsexamen-I). Binnen de opgelegde inburgeringstermijn moet het B1-examen met goed gevolg worden afgelegd. Alleen in uitzonderingsgevallen kan A2-niveau volstaan. Op de B1-route zit geen urenverplichting. Praktijk is voor statushouders wel een verplichting, voor overige inburgeringsplichtigen is alleen de MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie) verplicht.

 

De Onderwijsroute bieden wij niet aan, omdat deze wordt gekoppeld met een MBO-opleiding. Wel is er altijd de mogelijkheid om vanuit het B1-traject bij ons over te stappen naar de Onderwijsroute of een MBO-opleiding bij Scalda.

 

 

 

Belangrijke kenmerken van onze inburgeringstrajecten:

 • Lessen worden gegeven door gecertificeerde NT2- en ONA-docenten
 • Klassikale lessen voor 10 tot 15 personen
 • Hoge lesfrequentie: tot 8 dagdelen per week.
 • Groepen zijn ingedeeld op niveau (Alfa; A0-A1; A1-A2; SE-1; examentraining)
 • Lessen met boek, los materiaal + ondersteuning via digitaal programma
 • Individuele coaching door persoonlijke casemanager (geen docent)
 • Elke cursist heeft de beschikking over een PIBLW-laptop in elk lokaal
 • Zeer goede voorbereiding op het examen: hoge slagingspercentages (96%)
 • Veel persoonlijke aandacht en goede organisatie (geen lesuitval)
 • Hoge tevredenheid van de cursisten: 8,4

 

Taalschool Zeeland:

 • Lessen worden gegeven door gecertificeerde NT2 docenten
 • Maatwerk trajecten afgestemd op de individuele wensen en behoeften
 • Individuele lessen of groepslessen voor 2 tot 15 personen
 • Groepen zijn ingedeeld op niveau
 • Lessen met boek, los materiaal + ondersteuning via digitaal programma
 • Veel persoonlijke aandacht en goede organisatie
 • Indien gewenst kan aan een examen (A2, Staatsexamen-I)  worden deelgenomen
 • Hoge tevredenheid van de cursisten en bedrijven

De overige dienstverlening bestaat uit:

Verder worden een aantal uitvoerende diensten aangeboden aan zowel particulieren als aan bedrijven. Deze diensten worden gezien als instrumenten binnen de (re-)integratie zijn gerelateerd aan de re-integratieactiviteiten. Ze dienen dus meerdere doelen en leveren onder andere een bijdrage aan diverse sociaal-maatschappelijke doelen.

PIBLW is in staat om op elk moment mensen via detachering uit te plaatsen. Hierbij wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden door één van onze zusterbedrijven, afhankelijk van de werksoort en het inlenende bedrijf.

Een detachering is in veel gevallen een ideaal instrument om een overstap te maken naar een nieuwe werkgever, als die om wat voor reden dan ook nog niet in de mogelijkheid is zelf een contract aan te gaan.

In onze Kringloopwinkel in Terneuzen worden allerhande herbruikbare spullen tegen minimale prijzen verkocht. De winkel heeft een eigen ophaal- en wegbrengservice en alle opgehaalde spullen worden beoordeeld, schoongemaakt en wanneer nodig gerepareerd. Kom eens langs en laat u verrassen door het geweldige aanbod. Wilt u van uw gebruikte, maar nog niet versleten meubelen, huisraad etc. af, dan wordt dat gratis bij u opgehaald. Zo zorgen we samen voor een kleinere afvalberg. Neem hiervoor contact met ons op per telefoon ( 0115-610905 ) of per e-mail ( info@piblw.nl )

De Klus- en groendiensten voeren allerhande klussen uit en eenvoudig tuinwerk bij particulieren, maar ook bij bedrijven. Onze tarieven zijn laag, de kwaliteit is hoog.

Van huis-uitruimingen bij overlijden, hand –en spandiensten tot eenvoudig schilderwerk en van structureel tuinonderhoud tot en met een incidentele opruimbeurt.

Helaas hebben wij onze strijkservice moeten stoppen. 

Heeft u recht op een WMO-vergoeding dan kunnen wij in diverse gemeenten ook voor u de huishoudelijke hulp bieden, conform de gemeentelijke beschikking. Vanzelfsprekend ook met gekwalificeerde mensen die in dienst zijn van het zusterbedrijf P4Work.

Heeft u géén recht op een WMO-vergoeding ? Ook dan kunt u bij ons terecht voor huishoudelijke hulp. U betaalt dan zelf op factuur.

Contact

Bellen kan via:
0115 610905
e-mail: info@piblw.nl

Copyright © Alle Rechten Voorbehouden door PIBLW Disclaimer

Adres

Postbus:
393
4530 AJ Terneuzen