Producten

Re-integratie, Werktraining, Inburgering en Taalschool Zeeland

Re-integratie, Werktraining, Inburgering en Taalschool Zeeland bestaan uit:

Het begeleiden van personen die om welke reden dan ook ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een (nieuwe) baan. Dat kan vanuit een ziektetraject (Wet Verbetering Poortwachter 2e Spoor), outplacementtraject of een werkloosheidstraject.

Belangrijkste instrumenten die wij hanteren:

 • individuele coaching
 • sollicitatiebegeleiding
 • aanbodversterking door scholing/training
 • praktijkplaatsing/proefplaatsing
 • aanbodgerichte bemiddeling
 • eigen detacheringsmogelijkheden

Het geven van Nederlandse taallessen (NT2-onderdelen Spreken, Luisteren, Lezen en Schrijven), lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Aan het eind van het traject kan een examen voor het Inburgerings- of Staatexamen worden afgelegd.
Het inburgeringsexamen wordt volledig in Terneuzen afgenomen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Belangrijke kenmerken van onze inburgeringstrajecten:

 • Lessen worden gegeven door gecertificeerde NT2- en ONA-docenten
 • Klassikale lessen voor 10 tot 15 personen
 • Groepen zijn ingedeeld op niveau (Alfa; A0-A1; A1-A2; SE-1; examentraining)
 • Lessen met boek, los materiaal + ondersteuning via digitaal programma
 • Individuele coaching door persoonlijke casemanager (geen docent)
 • Elke cursist heeft de beschikking over een PIBLW-laptop in elk lokaal
 • Zeer goede voorbereiding op het examen: hoge slagingspercentages (95%)
 • Veel persoonlijke aandacht en goede organisatie (geen lesuitval)
 • Hoge tevredenheid van de cursisten: 8,7

Taalschool Zeeland:

 • Lessen worden gegeven door gecertificeerde NT2 docenten
 • Maatwerk trajecten afgestemd op de individuele wensen en behoeften
 • Individuele lessen of groepslessen voor 2 tot 15 personen
 • Groepen zijn ingedeeld op niveau
 • Lessen met boek, los materiaal + ondersteuning via digitaal programma
 • Veel persoonlijke aandacht en goede organisatie
 • Hoge tevredenheid van de cursisten en bedrijven

De overige dienstverlening bestaat uit:

Verder worden een aantal uitvoerende diensten aangeboden aan zowel particulieren als aan bedrijven. Deze diensten worden gezien als instrumenten binnen de (re-)integratie zijn gerelateerd aan de re-integratieactiviteiten. Ze dienen dus meerdere doelen en leveren onder andere een bijdrage aan diverse sociaal-maatschappelijke doelen.

PIBLW is in staat om op elk moment mensen via detachering uit te plaatsen. Hierbij wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden door één van onze zusterbedrijven, afhankelijk van de werksoort en het inlenende bedrijf.

Een detachering is in veel gevallen een ideaal instrument om een overstap te maken naar een nieuwe werkgever, als die om wat voor reden dan ook nog niet in de mogelijkheid is zelf een contract aan te gaan.

In deze winkels worden allerhande herbruikbare spullen tegen minimale prijzen verkocht. Elke winkel heeft een eigen ophaal- en wegbrengservice en alle opgehaalde spullen worden beoordeeld, schoongemaakt en wanneer nodig gerepareerd. Kom eens langs en laat u verrassen door het geweldige aanbod. Wilt u van uw gebruikte, maar nog niet versleten meubelen, huisraad etc. af, dan wordt dat gratis bij u opgehaald. Zo zorgen we samen voor een kleinere afvalberg.

De Klus- en groendiensten voeren allerhande klussen uit en eenvoudig tuinwerk bij particulieren, maar ook bij bedrijven. Onze tarieven zijn laag, de kwaliteit is hoog.

Van huis-uitruimingen bij overlijden, hand –en spandiensten tot eenvoudig schilderwerk en van structureel tuinonderhoud tot en met een incidentele opruimbeurt.

De PIBLW-strijkservice strijkt al uw gewassen kleding en beddengoed tegen aantrekkelijk tarief. Het werkt simpel: u koopt met een dienstencheque een klantenkaart. Deze klantenkaart is voorzien van een aantal strippen. Per strijkstuk worden één of meerdere strippen afgestempeld. Ook het wassen van uw kleding kan door dit team worden uitgevoerd.

Heeft u recht op een WMO-vergoeding dan kunnen wij in diverse gemeenten ook voor u de huishoudelijke hulp bieden, conform de gemeentelijke beschikking. Vanzelfsprekend ook met gekwalificeerde mensen die in dienst zijn van het zusterbedrijf P4Work.

Heeft u géén recht op een WMO-vergoeding ? Ook dan kunt u bij ons terecht voor huishoudelijke hulp. U betaalt dan zelf met dienstencheques of op factuur.

Contact

Bellen kan via:
0115 610905
e-mail: info@piblw.nl

Copyright © Alle Rechten Voorbehouden door PIBLW Disclaimer

Adres

Postbus:
393
4530 AJ Terneuzen